Hamhus ingår i Herencosfären

Vi är ett lokalt förankrat fastighetsbolag och en del av Jönköpings utveckling och fokuserar på centralt belägna kommersiella fastigheter.

Om Hamhus

Hamhus är en långsiktig och kundfokuserad fastighetsaktör i Jönköpingsområdet med inriktning på centralt belägna kommersiella fastigheter. Hamhus ska växa lönsamt i Jönköpingsregionen och vara en del i Jönköpings stadsutveckling. Fastighetsinnehavet består av cirka 35 000 kvadratmeter lokaler och lägenheter. Samt obebyggd mark på ca 110 000 kvadratmeter.

Om Herencosfären

Herenco är ett Jönköpingsbaserat familjedrivet ägarbolag i fjärde generationen som har funnits i 157 år. Företagen Emballator, Acticon, Leif Arvidsson, Miljöhallen Golv, Hagab och Nimex är helägda bolag som ingår i koncernen. Koncernen omsätter 3,5 mdr och har cirka 1100 anställda.

Herenco är även delägare i portföljbolagen Nolato (publ), Balco (publ), Lyko (publ), Profoto (publ), Fractal (publ), Lifvs samt huvudägare i JKS Golv och Nättraby Kakelservice.

Hamrin Foundation grundades 1985 via donation från familjen Hamrin och har sedan dess delat ut 321 mkr till forskning. Stiftelsen förvaltar både fastigheter i Jönköping och aktier med ett samlat värde om cirka 2,3 mdr.

Läs mer på herenco.com

Hållbarhetsarbete

Hamhus är medlemmar i Sweden Green Building Council som är Sveriges ledande medlemsorganisation för hållbart samhällsbyggande.

Hamhus har påbörjat certifieringen av befintliga bebyggda fastigheter enligt Miljöbyggnad iDrift 2.0. Samtliga bebyggda fastigheter ska vara certifierade senast 2025.

Alla nyproducerade fastigheter ska uppföras på ett sådant sätt att de kan miljöklassificeras enligt Miljöbyggnad.