Om hamhus

Om Hamhus

Om Hamhus

Hamhus ingår i Herenco-gruppen. Vi är ett lokalt förankrat fastighetsbolag och en del av Jönköpings utveckling och fokuserar på centralt belägna kommersiella fastigheter. Hamhus fastighetsinnehav består för närvarande av ett 15-tal fastigheter. Ambitionen är att växa genom förvärv och projektutveckling i Jönköping. Bolagets fastighetsinnehav består av cirka 30 000 kvadratmeter lokaler och lägenheter. Samt obebyggd mark på ca 110 000 kvadratmeter. Våra fastigheter ägs och förvaltas långsiktigt

 

På vårt kontor i Jönköping är vi fyra anställda,
Simon, Conny, Emma och Åsa. 

Välkommen att kontakta oss
om du undrar över något.

Om Herencogruppen

Herenco-koncernen är ett Jönköpingsbaserat familjedrivet ägarbolag i fjärde generationen som funnits i över 150 år.  Herenco-koncernens helägda bolag omsatte under 2019 3,3 miljarder och resultatet landade på 215 miljoner.

 

Företagen Emballator, PacsOn, Hamhus och Herenco Invest ingår i koncernen som även är huvudägare i Nolato och Balco samt delägare i ett antal börsnoterade bolag.

 

Läs mer på herenco.com

 

1985 grundades Hamrin-stiftelsen och har sedan start delat ut ca 320 miljoner till forskning. Stiftelsens tillgångar är 1,7 miljarder. Jönköping University och dess Internationella Handelshögskola (JIBS) är stiftelsens största mottagare av anslag.

Läs mer på herenco.com