Nyheter

Nyheter

Pressmeddelande 2020-09-03

 

Simon Harrius, ny VD för Hamhus

 

I början av september tillträder Simon Harrius som ny VD

Jönköpingssonen Harrius har lång erfarenhet av fastighetsförvaltning i Jönköping. ”Jag ser fram emot att få vara med och utveckla staden som jag bor i!

 

Annike Thorén, vd för Hamhus slutar

Annike Thorén vår vd, lämnar bolaget till sommaren då hon valt att anta en ny utmaning på PEAB.

Rekrytering av ny vd till Hamhus kommer påbörjas inom kort.

För mer information kontakta Carl-Mikael Lindholm, styrelseordförande i Hamhus, +46 73-67 45 328

 

 

Pressmeddelande 2019-06-19

Hamhus välkomnar Axfood Snabbgross till Jönköping

Vi hyresgästanpassar nu en del av en fastigheten Överdäcket 2 på Porfyrvägen 1 i Jönköping till Axfood Snabbgross som flyttar in efter årsskiftet.

Projektet omfattar cirka 2500 kvm och har byggstartat. Byggentreprenör är Wästbygg AB

Axfood Snabbgross är en grossist för restaurang, fastfood, café och övrig företagsmarknad med e-handel samt 24 butiker över hela landet och cirka 450 medarbetare.

 

 

 

Pressmeddelande 2019-04-30

Hamhus säljer fastigheter till Nyfosa

Hamhus har sålt sex av sina fastigheter i södra Sverige till det börsnoterade fastighetsbolaget Nyfosa. Det handlar om en affär på 176 miljoner kronor. Syftet med försäljningen är att fokusera mer på Jönköpingsområdet.

Herenco, som äger Hamhus, tog i höstas ett styrelsebeslut att avveckla sina fastigheter utanför Jönköpingsregionen. Det beror på att det är svårt att bedriva en bra förvaltning av enstaka objekt på olika orter.

– Vi frigör nu kapital som gör det möjligt för oss att hitta nya affärer och växa i Jönköpingsregionen med omnejd, säger Annike Thorén, VD för Hamhus AB.

Fastigheterna som är sålda tillsammans finns i Malmö, Växjö, Ljungby, Nässjö, Linköping och Falköping.

Säljarens rådgivare i affären har varit Newsec.

För mer information kontakta:
Annike Thorén, VD Hamhus AB, tel 036-304102

 

Om Hamhus
Hamhus är ett Herencoägt fastighetsbolag i Jönköping som verkar lokalt, centralt och brett, med fokus på bostäder, kommersiella lokaler och kontor. Verksamhetens ambition är att växa genom förvärv och nyexploatering. Läs mer på ww.hamhus.se

Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 31 december 2018 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 15,6 MDSEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2018. Läs mer på www.nyfosa.se.