Kontakta oss

Hamhus AB

Besöksadress: Skolgatan 24, 553 16 Jönköping
Postadress: Skolgatan 24, 553 16 Jönköping

E-post: info@hamhus.se

Gör en felanmälan

Fel av akut karaktär (fastighetsjour) efter kontorstid: OCAB 036-18 44 90

Felanmälan Hiss: Kone 0771–50 00 00

Simon Harrius

VD

• Fastighetsförvärv/försäljning
• Fastighetsutveckling
• Lediga lokaler och bostäder
• Frågor om hyreskontrakt
• Uppsägning av hyreskontrakt

E-post: simon.harrius@hamhus.se
Telefon: 036-550 17 33

Jim Löfgren

Teknisk fastighetsförvaltare

• Frågor om drift och underhåll
• Ombyggnationer och större reparationer

E-post: jim.lofgren@hamhus.se
Telefon: 036-550 17 30

Stefan Granberg

Fastighetsansvarig

• Löpande service

E-post: stefan.granberg@hamhus.se
Telefon: 036-550 17 32

Åsa Lindqvist

Ekonomiansvarig

• Samtliga ekonomiska frågor kring vår verksamhet

E-post: asa.lindqvist@herenco.com
Telefon: 036-550 17 26